Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lương toàn bộ lãnh đạo DN nhà nước

11/09/2013 11:17 Diệu Linh
(GDVN) - Ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.

Công văn số 1436/TTg-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành cho biết, trong thời gian qua, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về đổi mới chính sách lao động, tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của nhà nước. 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. 

Văn bản này nêu rõ: Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.


Cùng với đó là thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của nhà nước hoặc được nhà nước giao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013.

Trước đó, Báo Giáo dục Việt Nam đã đăng tải loạt bài về vụ việc lãnh đạo của 4 doanh nghiệp công ích tại TPHCM nhận lương tiền tỷ mỗi năm (người lĩnh lương cao nhất 2,6 tỷ đồng/năm).

Sau khi thông tin này được đăng tải, hang loạt quan chức, cựu quan chức, các đại biểu quốc hội và nhân dân cho rằng cần phải có một cuộc kiểm tra toàn diện với vấn đề tiền lương tại các doanh nghiệp nhà nước, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý thật nghiêm minh.

Diệu Linh