Thuỷ phi cơ hơn 500 tấn của Liên Xô qua những hình ảnh chi tiết (P2)

23/09/2011 07:17 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Ekranoplan có trọng lượng khi không tải là 350 tấn và 544 tấn khi đã được trang bị đầy đủ vũ khí, trang thiết bị và hàng hoá cần thiết. Ekranoplan có thể mang đến 6 tên lửa hành trình Moskit, loại tên lửa được NATO gọi tên theo phân loại là SS-N-22 Sunburn.
Lê Dũng (theo Mil)