Tôi là viên chức công tác tại một trường trung học phổ thông (THPT) công lập. Hiện tại, hệ số lương của tôi thấp hơn 2,34. Đề nghị Phòng tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được tăng thêm tiền lương theo chính sách mới không?

Quang Vinh

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (sau đậy gọi là Nghị định 17/2015/NĐ-CP) bao gồm các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 17/2015/NĐ-CP, trong đó gồm: b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định không áp dụng tiền lương tăng thêm đối với đối tượng sau: Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Về mức tiền lương tăng thêm, Điều 3 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định: 1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau: 

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh

x

Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

x

8%

Ảnh minh hoạ

Căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức công tác tại một trường THPT công lập. Hiện tại, hệ số lương của ông thấp hơn 2,34. Do đó, ông thuộc đối tượng được áp dụng tính tiền lương tăng thêm, trừ trường hợp, nếu hàng tháng ông đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền thì sẽ không được tính hưởng tiền lương tăng thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP này. Mức tiền lương tăng thêm được áp dụng thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp của Phòng Tư vấn pháp luật của Báo Giáo dục Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc qua:

Điện thoại: 043.5569666;  0913559944

Email: phapluat@giaoduc.net.vn; hoặc

Trực tiếp tại trụ sở Báo Giáo Dục Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ 9h đến 11h).

Chuyên mục được thực hiện với sự hợp tác của Công ty Luật TNHH YouMe.

TS.LS Vũ Thái Hà