Tiến sĩ Trần Hiệp được công nhận danh hiệu Phó giáo sư năm 2020

07/01/2021 05:58 Tùng Dương
GDVN- Tiến sĩ Trần Hiệp hiện là Phó trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa - Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Hiệp hiện là Phó trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa - Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Hiệp là 1 trong 10 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020 ngành Chăn nuôi - Thú y.

Tiến sĩ Trần Hiệp được cấp bằng đại học tại Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội ngày 28 tháng 09 năm 1998, ngành: Chăn nuôi – Thú y; Được cấp bằng thạc sĩ ngày 26 tháng 09 năm 2002, ngành: Chăn nuôi, chuyên ngành: Chăn nuôi (Animal production) tại Đại học Liège, Vương quốc Bỉ; Được cấp bằng tiến sĩ ngày 22 tháng 09 năm 2009, ngành: Sinh học động vật; Chuyên ngành: Chăn nuôi (Animal production) tại Đại học La Réunion, Cộng hòa Pháp.

Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương