Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt cho “tam nông”

22/06/2012 11:04
Quốc hội sáng 21.6 đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nội dung bao trùm của Nghị quyết là việc Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 - Ảnh: Ngọc Thắng

Nguồn ngân sách nhà nước đầu tư được đảm bảo vốn 5 năm sau cao gấp hai lần 5 năm trước. Trong đó, tăng vốn đầu tư công phát triển nông nghiệp, nông thôn cho các vùng trọng điểm, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi, những địa phương khó có điều kiện thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác.

Nghị quyết ũng đề cập đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút đầu tư, nhất là về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp có dự án, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Cạnh đó, cần phát triển mạng lưới tín dụng nông thôn, tăng thêm các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại trên địa bàn nông thôn. Khuyến khích các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn với cơ chế ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là tăng mức và kỳ hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất của từng đối tượng, từng loại cây con.

Nghị quyết cũng quyết định sớm ban hành luật Đầu tư công, mua sắm công; luật Quy hoạch và luật Thủy lợi.

Anh Vũ/Thanh niên