Tiết lộ cảnh phóng tên lửa của tuần dương hạm "Varyag"

21/12/2011 08:15 Xuân Quyết (theo Live Journal)
(GDVN) - Những hình ảnh ấn tượng của tàu tuần dương "Varyag" trong khi đang thực hiện bài diễn tập phóng tên lửa trên vùng biển ngoài khơi Kamchatka.

Xuân Quyết (theo Live Journal)