Tổng Bí thư: Quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng

11/08/2011 00:42
Trước sự quan tâm của cử tri về chủ quyền biển đảo, Tổng Bí thư khẳng định độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, phải quyết tâm bảo vệ, giữ vững.

Trước sự quan tâm của cử tri về chủ quyền biển đảo, Tổng Bí thư khẳng định độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, phải quyết tâm bảo vệ, giữ vững.

Ngày 10.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc đông đảo cử tri.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị
bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc đông đảo cử tri.Cử tri hoan nghênh việc Quốc hội ngay tại Kỳ họp đầu tiên đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp cơ bản nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình hình lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là công nhân lao động.

Những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính tiền tệ, lãi suất ngân hàng tăng cao đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều cử tri đề nghị cần triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn thị trường, giá cả, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lắng nghe và cảm ơn cử tri đóng góp nhiều ý kiến chân thành, xây dựng, gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Quốc hội; mong rằng sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri sẽ làm vơi đi những bức xúc và tăng thêm niềm tin của cử tri với Quốc hội.

Trước sự quan tâm của nhiều cử tri về việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng, nhằm thể chế hóa đường lối của Đảng mà tập trung nhất là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc sửa đổi Hiến pháp cần phải được tiến hành một cách bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng, trên nguyên tắc phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, các nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm của các nước.

Xung quanh việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta không quá coi trọng tăng trưởng, mà chủ trương duy trì mức tăng trưởng hợp lý, tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư đã phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những tồn tại trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đó là sự yếu kém, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, nội lực của nền kinh tế nước ta còn yếu, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, công tác nghiên cứu dự báo còn hạn chế.

Trước sự quan tâm của cử tri về chủ quyền biển đảo, Tổng Bí thư khẳng định độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, phải quyết tâm bảo vệ, giữ vững. Chúng ta đã nhiều lần công khai tuyên bố và có nhiều hình thức khẳng định chủ quyền lãnh thổ và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta là giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển, khai thác tiềm năng, phát triển mạnh kinh tế biển để làm giàu cho đất nước; thực hiện phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về vấn đề phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư chỉ rõ, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu. Học tập, làm theo đạo đức, tác phong, lối sống của Bác, trước hết phải bắt đầu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tập trung làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, không hô hào chung chung.

Theo TTXVN