Trang bị của Nga trong biên chế của Không quân Argentina

04/12/2011 20:56 Lê Mai (theo tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh về phi đội trực thăng vận tải Mi-171 đang có trong biên chế của Không quân Argentina tại căn cứ không quân ở Moreno.
Mi-171
Mi-171
Mi-171
Mi-171
Mi-171
Lê Mai (theo tổng hợp)