Triển khai Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

03/10/2013 12:43 Theo Báo Lạng Sơn
(GDVN) -Giữ vững không để phát sinh tệ nạn nghiện ma túy tại các xã, phường, trị trấn hiện không có tệ nạn ma túy; phấn đấu đến năm 2015 có 128 địa bàn không có ma túy; các xã, phường, thị trấn ít phức tạp về tệ nạn ma túy trở thành địa bàn trong sạch không có tệ nạn ma túy; không để trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy; đến năm 2015, mỗi địa bàn huyện, thành phố giảm ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm 2012…

Đó là những mục tiêu của Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” từ nay đến năm 2015 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 30/11/2013.

Theo đó, Dự án thực hiện từ nay đến hết năm 2015 và được thực hiện tại 226 xã, phường, thị trấn; ưu tiên đầu tư nguồn lực đã có 132 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy

Phấn đấu đến năm 2015, không để xảy ra việc trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy; triệt xóa 100% số diện tích cây chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện…, nguồn:Baolangson.vn

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của UBND cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần tiến hành tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Trong đó, việc phân loại được dựa trên các tiêu chí xác định tình trạng tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định hiện hành; cần tiến hành lựa chọn một số xã, phường, thị trấn đặc thù để chỉ đạo tổ chức thực hiện điểm việc xóa giảm ma túy.

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các các cuộc thi, mở các đợt cao điểm phát hiện tố giác tội phạm, dựng bảng tin, panô… nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại ma túy, cách nhận biết người nghiện, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma túy.

Ngoài ra, tổ chức đăng ký và quản lý người nghiện ma túy; tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị xét duyệt những người cần bắt buộc đi cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điều cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn và vận động nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện tích trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh…/.

Theo Báo Lạng Sơn