Triển khai thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện

26/07/2017 09:00 Diệu Linh
(GDVN) - Kịp thời giải quyết vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện.

Ngày 24/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 3116/BHXH-BT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 1599/QĐ-BHXH quy định hoạt động của đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Triển khai thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện tạo sự thuận lợi cho người dân. ảnh: vnpost.

Theo đó để triển khai, thực hiện thống nhất các nội dung tại hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa hai ngành về cung ứng dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng và phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nội dung sau:

Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ký và thực hiện các nội dung tại hợp đồng đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và cung ứng các dịch vụ công theo các quy định tại Hợp đồng đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện sau khi hiệu lực hợp đồng cũ hết hiệu lực.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế đối với đội ngũ nhân viên Bưu điện làm nhiệm vụ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; cấp thẻ nhân viên đại lý thu cho người đã qua lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.

Cung cấp các biển hiệu cho các điểm thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để treo tại các điểm giao dịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra các cơ sở đón tiếp tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện giao dịch với người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho Bưu điện tỉnh trên cơ sở số đối tượng tiềm năng trên địa bàn.

Hàng quý thực hiện kiểm tra đại lý, nhân viên đại lý thu trong việc chấp hành quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất; thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu, sử dụng biên lai thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; sổ sách, chứng từ, báo cáo; sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của Bưu điện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc những sai phạm theo quy định.

Kịp thời giải quyết vướng mắc trong tổ chức triển khai công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và cung ứng dịch vụ công qua hệ thống Bưu điện.

Diệu Linh