Trung Quốc bố trí 8 tập đoàn quân chủ lực bảo vệ Bắc Kinh

17/01/2013 12:25 Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Trong số 8 tập đoàn quân phòng thủ Bắc Kinh, có 4 tập đoàn quân bộ binh cơ giới với sức mạnh chủ lực là tăng - thiết giáp, đó là các tập đoàn quân mang phiên hiệu số 38, 27, 39 và 54.
Sau khi đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát đi phóng sự công khai phiên hiệu tập đoàn quân chủ lực quân đội Trung Quốc tối 15/1, giới truyền thông nước này lập tức loan tin giải mật phiên hiệu 18 tập đoàn quân bộ binh chủ lực của quân đội nước này. Từ nay khi đưa tin về hoạt động của các đơn vị  trên không cần "né" phiên hiệu để "giữ bí mật quân sự" nữa.

Sơ đồ bố trí 18 tập đoàn quân chủ lực bộ binh Trung Quốc

Trên các trang báo điện tử tại Trung Quốc đang lưu hành một tấm bản đồ được cho là sơ đồ vị trí đóng quân của 18 tập đoàn quân chủ lực bộ binh Trung Quốc. Trong đó 8 tập đoàn quân có nhiệm vụ phòng thủ và đảm bảo an ninh cho thủ đô Bắc Kinh, gồm các tập đoàn quân 38, 27, 65 của đại quân khu Bắc Kinh, 54, 20 và 26 thuộc đại quân khu Tế Nam, 2 tập đoàn quân còn lại mang phiên hiệu 39, 40 thuộc đại quân khu Thẩm Dương.

Trong số 8 tập đoàn quân phòng thủ Bắc Kinh, có 4 tập đoàn quân bộ binh cơ giới với sức mạnh chủ lực là tăng - thiết giáp, đó là các tập đoàn quân mang phiên hiệu số 38, 27, 39 và 54.

Chu Thành Hổ, Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu chiến lược đại học Quốc phòng Trung Quốc, lon Thiếu tướng cho biết, động thái giải mật phiên hiệu 18 tập đoàn quân chủ lực của Trung Quốc là một bước tiến mới "minh bạch hóa" hoạt động quân sự, quốc phòng của Bắc Kinh.

Một sư đoàn bộ binh chủ lực đại quân khu Thẩm Dương tập trận

Chu Thành Hổ cũng khẳng định thêm, quốc gia nào cũng có bí mật quân sự, việc Trung Quốc công khai phiên hiệu 18 tập đoàn quân thể hiện một sự thay đổi lớn trong nhận thức về chiến lược quốc phòng.

Tập đoàn quân bộ binh là một tổ chức quân sự binh chủng hợp thành lục quân thường được biên chế một số sư đoàn, một số lữ đoàn chủ lực. Ngoài ra, mỗi một tập đoàn quân sẽ được biên chế các binh chủng hợp thành khác gồm tăng - thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, phòng hóa, tác chiến điện tử và thêm 1 binh chủng mới nữa là hàng không lục quân chuyên cơ động chiến lược binh hỏa lực tác chiến đường xa, tác chiến đổ bộ.

Năm 1948, Quân ủy Trung ương Trung Quốc thiết lập 70 phiên hiệu tập đoàn quân từ số 1 đến 70, 210 phiên hiệu sư đoàn.

Tuy nhiên trên thực tế, lúc cao điểm nhất quân đội Trung Quốc cũng chỉ dùng đến 51 phiên hiệu tập đoàn quân, sau này do những lần giải tán rồi lại tái lập, 16 phiên hiệu tập đoàn quân được sử dụng thêm. Hiện tại Trung Quốc còn 3 phiên hiệu tập đoàn quân chưa sử dụng là số 56, 57 và 59.

Bộ binh cơ giới lục quân Trung Quốc huấn luyện trong mùa đông

Trước đây tập đoàn quân là đơn vị trực thuộc các biên chế của phương diện quân, nhưng sau khi Trung Quốc xóa bỏ cấp tổ chức phương diện quân, tập đoàn quân được biên chế về 7 đại quân khu.

Đại quân khu Bắc Kinh có 3 tập đoàn quân, số 27 đóng tại Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, số 38 đóng tại Bảo Định tỉnh Hà Bắc, số 65 đóng tại Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc.

Đại quân khu Thẩm Dương có 3 tập đoàn quân, số 16 đóng tại Trường Xuân thủ phủ tỉnh Cát Lâm, số 39 đóng tại Liêu Dương tỉnh Liêu Ninh, số 40 đóng tại Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh.

Đại quân khu Tế Nam có 3 tập đoàn quân, số 20 đóng tại Khai Phong tỉnh Hà Nam, số 26 đóng tại Duy Phường tỉnh Sơn Đông và số 54 đóng tại Tân Hương tỉnh Hà Nam.

Sơ đồ bố trí 7 đại quân khu Trung Quốc, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới là ĐQK Lan Châu, Bắc Kinh, Thẩm Dương, Tế Nam (xanh nước biển), Thành Đô, Quảng Châu và Nam Kinh


Đại quân khu Nam Kinh có 3 tập đoàn quân, số 1 đóng tại Hồ Châu tỉnh Chiết Giang, số 12 đóng tại Từ Châu tỉnh Giang Tô và số 31 đóng tại Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến.

Đại quân khu Quảng Châu có 2 tập đoàn quân, số 41 đóng tại Liễu Châu tỉnh Quảng Tây, số 42 đóng tại Huệ Châu tỉnh Quảng Đông.

Đại quân khu Thành Đô có 2 tập đoàn quân, số 13 đóng tại Trùng Khánh, số 14 đóng tại Côn Minh tỉnh Vân Nam.

Đại quân khu Lan Châu có 2 tập đoàn quân, số 21 đóng tại Kê Bảo tỉnh Thiểm Tây và số 47 đóng ở Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây.

Hồng Thủy (Nguồn QQ)