Trung Quốc diễn tập liên hợp tăng cường năng lực săn ngầm ở Biển Đông

29/09/2013 07:36 Đông Bình
(GDVN) - Trung Quốc đã bí mật tổ chức diễn tập săn ngầm trên Biển Đông, mở rộng phạm vi tác chiến cho Hạm đội Đông Hải xuống Biển Đông.
Thiếu tướng Cố Tường Binh, Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc ( nguồn China News)

Tân Hoa xã ngày 28 tháng 9 đăng bài viết "Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải Cố Tường Binh: vấn đề quan trọng trong tác chiến trên biển, săn ngầm".

Theo bài viết, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập săn ngầm liên hợp giữa tàu chiến và máy bay tại Biển Đông.

Phó Tư lệnh Cố Tường Binh - Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc đã nói về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập này.

Tác chiến liên hợp săn ngầm là nền tảng, then chốt

Cố Tường Binh cho rằng, thành quả chiến đấu huy hoàng của tác chiến tàu ngầm giữa hai bên giao chiến trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã trực tiếp thúc dẩy sự phát triển nhanh chóng của tác chiến dưới mặt nước hiện đại.

Cũng tức là từ đó trở đi, mọi  người bắt đầu ý thức được, sử dụng vũ khí dưới nước và năng lực săn ngầm có ảnh hưởng trực tiếp tới tiến trình của chiến tranh.

Tàu ngầm, với tính chất là lợi khí tấn công dưới nước, là mối đe dọa chí tử đối với lực lượng trên biển, nó chủ yếu dựa vào môi trường âm thanh nước tự nhiên phức tạp của đại dương để thực hiện các hành động bí mật, mặc dù ngày nay công nghệ dò tìm săn ngầm đã phát triển nhanh chóng, chiến trường dưới mặt nước vẫn là môi trường bí mật nhất, việc nhận thức và vận dụng nó vẫn là lĩnh vực được các nước trên thế giới ra sức tìm tòi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Tháng 3 năm 2012, Hạm đội Đông Hải tiến hành diễn tập săn ngầm (ảnh minh họa, nguồn báo Giải phóng quân, TQ)

Cố Tường Binh cho rằng, Trung Quốc có vùng biển rộng, mối đe dọa từ dưới mặt nước không thể coi thường. Theo ông, tăng cường xây dựng năng lực tác chiến săn ngầm trong điều kiện thông tin hóa rất quan trọng.

Cuộc diễn tập lần này đã thông qua huấn luyện săn ngầm lập thể (ba chiều) trên không-mặt nước-dưới mặt nước, đã đóng vai trò thúc đẩy rất tốt trong việc đào tạo, huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan chỉ huy về năng lực xây dựng kế hoạch và chỉ huy, nâng cao năng lực săn ngầm liên hợp nhiều binh chủng cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo Cố Tường Binh, đối với tác chiến săn ngầm trong tương lai, tác chiến liên hợp trên không-trên mặt nước-dưới mặt nước là nền tảng, là then chốt.

Bảo đảm quan trọng cho việc hình thành tác phong huấn luyện, sức chiến đấu

Khi nói về tác phong của cuộc diễn tập lần này, Cố Tường Bình cho rằng "thực sự cầu thị trong huấn luyện là thái độ cơ bản có trách nhiệm đối với chiến tranh".

Trong khoa mục diễn tập tiến hành vào ngày 25 tháng 9, sở chỉ huy trên biển (Hạm đội Đông Hải) dựa vào chiến đấu thực tế, tiến hành chỉ đạo, điều khiển đúng thời cơ đối với tiến trình diễn tập, chỉ huy các cấp căn cứ vào tình huống xây dựng và triển khai phương án hành động.

Hạm đội Đông Hải tiến hành diễn tập săn ngầm liên hợp giữa máy bay và tàu chiến (ảnh minh họa)

Theo Cố Tường Binh: "Tình huống xảy ra tại hiện trường, do chỉ huy các cấp không tiến hành chuẩn bị trước, tạo ra thách thức rất lớn cho năng lực xử trí ứng phó khẩn cấp của họ, dễ xảy ra một số vấn đề. Nhưng, bộc lộ vấn đề là việc tốt, chỉ có như vậy mới có thể tìm được điểm yếu, nghiên cứu đối sách, làm rõ trọng điểm và phương hướng huấn luyện tiếp theo".

Theo bài báo, nội dung chính vĩnh viễn của quân đội là "đánh trận và sẵn sàng đánh trận". Cùng với sự phát triển của trình độ khoa học công nghệ, đổi mới của hình thái chiến tranh, trong lĩnh vực huấn luyện luôn có yếu tố mới, quan điểm mới và mô hình mới nảy sinh, trong tình hình đó, chỉ có không ngừng phát hiện vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề có hiệu quả, không thể chỉ nói đến thành tích, không coi trọng xử lý vấn đề. "Trong xây dựng sức chiến đấu, không nên giả dối dù một chút".

Tiền đề quan trọng của tối đa hóa tính năng vũ khí, phương pháp tác chiến

Cố Tường Binh cho rằng: "Chiến pháp (phương pháp tác chiến) săn ngầm không phải là ‘chết’, phải có sự thay đổi dựa trên nhận thức về môi trường biển". Theo ông này, phát triển vũ khí trang bị hiện đại, với ý nghĩa nhất định, đã làm đảo lộn quan niệm "có vũ khí gì thì đánh trận đó".

Cố Tường Bin nói thêm: "Cùng với sự phát triển nhanh chóng của vũ khí trang bị, đặc biệt là ứng dụng rộng rãi của vũ khí thông minh, chiến thuật, chiến pháp của Hải quân Trung Quốc đều phải không ngừng đổi mới".

Hạm đội Đông Hải diễn tập săn ngầm (ảnh minh họa)

Cố Tường Binh cho biết, huấn luyện phóng ngư lôi và huấn luyện săn ngầm liên hợp tàu ngầm-máy bay lần này làm cho các binh sĩ nhận thức tương đối có hệ thống đối với tính năng và uy lực của vũ khí trang bị, trên cơ sở đó, đã hình thành tư duy mới về sáng tạo chiến pháp.

Chẳng hạn, thông qua tích hợp lực lượng săn ngầm trên không-trên mặt nước-dưới mặt nước, tìm tòi con đường và phương pháp bổ sung ưu thế tính năng săn ngầm cho nhau, tìm cách nâng cao hiệu suất và năng lực săn ngầm.

Đông Bình