Trung Quốc thay mẫu quân phục cảnh sát đặc nhiệm

22/08/2012 18:40 Hồng Thủy (nguồn China News)
(GDVN) - Từ đầu tháng 8 trở lại đây, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc tại các tỉnh thành lần lượt thay cảnh phục mới mẫu 99 bao gồm áo thun, "mũ nồi", mặt nạ phòng độc đa chức năng với màu đen làm chủ đạo. Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc là lực lượng phụ trách nhiệm vụ chống khủng bố, dẹp bạo loạn, cứu trợ khẩn cấp, cảnh vệ, cảnh vụ.
Quân phục mới mẫu 99 cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Đen tím than là màu chủ đạo
Lực lượng "mũ nồi đen"
Trung Quốc vũ trang cho cảnh sát đặc nhiệm
Lực lượng chuyên thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, dẹp bạo loạn
Mẫu cảnh phục đặc nhiệm mới
Ra mắt quân phục mới mẫu 99 cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Thay quân phục
Mặt nạ phòng độc đa chức năng
Mặt trước, mặt sau quân phục tác chiến cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc
Hồng Thủy (nguồn China News)