Trung tâm phát triển quỹ đất “đánh võng” việc đền bù 31,9ha đất cho thương binh

15/10/2018 07:31 Theo Báo Xây Dựng
(GDVN) - Sự vô cảm, thiếu trách nhiệm trước dân của Trung tâm phát triển quỹ đất đã khiến Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 21/9/2018 phải vào cuộc.

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh: Từ năm 2001, hàng trăm thương binh là người lao động của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh Hải Phòng đã tham gia góp vốn hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp khu vực đầm (diện tích 31,9ha) nuôi tôm theo công nghệ thâm canh cải tiến và trực tiếp lao động nuôi trồng thủy sản tại khu đầm ở Đại Yên, huyện Hoành Bồ (nay là địa bàn Phường Đại yên, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để có thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình.

Do thương tật nên trong số các thương binh này nhiều người đã vĩnh viễn ra đi mà vẫn chưa nhận được tiền đền bù ở Quảng Ninh…

Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành thu hồi diện tích đất trên giao Tập đoàn Vincom đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc.

Trong suốt 10 năm, những cơ quan có trách nhiệm tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn không thực hiện tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ cho xí nghiệp theo quy định pháp luật buộc các thương binh phải gửi đơn lên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu cứu.

Ngày 07/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6649/BTNMT-TTr khẳng định việc bồi thường và hỗ trợ trên 31,9ha đầm nuôi trồng thủy sản cho thương binh của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh là đúng pháp luật.

Ngày 11/4/2018, Cục Người có công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ban hành Văn bản 711/NCC – TTTD đôn đốc tỉnh Quảng Ninh “đảm bảo quyền lợi, tránh gây bức xúc trong tập thể thương binh”.

Ngày 29/01/2018, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 70/TTr –P2, trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm của Bộ và hướng dẫn cụ thể việc đền bù.

Công văn số 553/TTr – P2 ngày 10/9/2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh.

Không hiểu vì lý do gì, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) tỉnh Quảng Ninh đã trả lời Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh:

“Đơn giá đất cụ thể để bồi thường cho xí nghiệp được Trung tâm lập áp dụng đơn giá tại Quyết định số 2006/QĐ – UBND ngày 4/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại thời điểm phê duyệt phương án bổ sung… Khoản 3 Điểm Đ, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013” (Nguồn Công văn 386/PTQĐ – GPMB ngày 24/9/2018); không hề nhắc đến hỗ trợ 69 hộ thương binh theo quy định pháp luật.

Trên thực tế ngày 10/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cụ thể như sau:

“Về xác định loại đất để bồi thường, hỗ trợ: Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thu hồi 31,9ha đất để thực hiện Dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc.

Tại thời điểm này, diện tích 31,9ha nêu trên là đất nuôi trồng thủy sản thuộc nhóm đất nông nghiệp, do vậy việc bồi thường, hỗ trợ 31,9ha này theo loại đất nuôi trồng thủy sản.

Về xác định loại đất cụ thể: Việc xác định giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định giá đất cụ thể tại thời điểm tính toán lập phương án mới để bồi thường theo quy định tại Khoản 3 và Điểm đ, Khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu (quý đơn vị không được quyền lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể khi bồi thường, hỗ trợ 31,9ha đất nêu trên).

Nếu dự án lấy đất, chúng tôi sẽ thành người vô gia cư

Tại Văn bản số 6649/BTNMT – TTr ngày 07/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về giải quyết kiến nghị của Xí Nghiệp tập thể thương binh Quang Minh đã xác định Tổ nuôi trồng thủy sản Hải Ninh là một nhóm người sử dụng đất (các cá nhân sử dụng đất) được bồi thường đối với diện tích 31,9ha đất nuôi trồng thủy sản nêu trên.

Do vậy, ngoài việc được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật thì các cá nhân sử dụng đất (thuộc Tổ nuôi trồng thủy sản Hải Ninh) còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 83 Luật Đất đai năm 2013”. (Nguồn Công văn số 553/TTr – P2 ngày 10/9/2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh)

Mặc dù văn bản đã giải thích rõ về phương pháp tính giá đất bồi thường nhưng lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Ninh tiếp tục mang phương án tính bồi thường của năm 2010 (đất ao hồ) áp dụng cho thời điểm bồi thường năm 2018 (là thời điểm lập đơn giá bồi thường theo quy định pháp luật) và đồng thời tự ý đẻ ra một loại giá bồi thường không qua tổ chức tư vấn định giá; không qua Hội đồng thẩm định giá của tỉnh để thẩm định trước khi phê duyệt. Đây là việc làm cố tình vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh.

Sự vô cảm, thiếu trách nhiệm trước dân của Trung tâm phát triển quỹ đất đã khiến Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 21/9/2018 phải vào cuộc chuyển kiến nghị từ thương binh nặng, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng - Giám đốc Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh đến Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 08/10/2018, Chánh Văn phòng Vũ Văn Hợp đã ký Công văn số 7369/UBND – QLĐ Đ1 thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

“Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ liên quan; xem xét đề nghị của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh Hải Phòng.

Rà soát lại việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ với diện tích 31,9ha đất thu hồi của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh để thực hiện Dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2018”.

Xem xét như thế nào? Rà soát đến bao giờ? Bao giờ nhận được tiền đền bù từ Dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc?

Xin thưa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm thương bệnh binh tại Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh vẫn đang mỏi mòn chờ đợi. Trong số họ đã có người vết thương tái phát vĩnh viễn ra đi để lại gia đình vợ con trong cảnh sống đầy khó khăn.

Theo Báo Xây Dựng