Sau khi, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội ngang nhiên tuyển sinh khi chưa đủ hồ sơ.

Ngay lập tức, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xử lý vấn đề này và thông tin cho Báo điện tử Giáo dục Việt Nam được biết.

Ngày 09/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn số 4267/SGD&ĐT-GDTX-CN về việc nội dung Báo Giáo dục Việt Nam nêu gửi UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc ký.

Công văn báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi UBND TP Hà Nội về việc xử lý thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nêu sai phạm trong công tác tuyển sinh tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội. Ảnh Trần Việt.

Nội dung công văn như sau: Thực hiện Công văn số 10171/VP-KGVX ngày 28/10/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc xử lý vấn đề Báo Giáo dục Việt Nam nêu, sau khi tìm hiểu nội dung liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:

Việc hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội về liên kết tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh đã được nêu tại Công văn số 91/ĐHNN-KTC ngày 19/04/2016 (Công văn số 91) của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội dựa vào Công văn số 91, ban hành Thông tin tuyển sinh số 55/TT-TCCĐ ngày 29/08/2016 với nội dung về: Đối tượng học - Thời gian học - Địa điểm học - Kinh phí học đúng với các nội dung tương ứng tại công văn số 91.

Văn bản số 55 của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội ban hành chưa đảm bảo đúng yêu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ, bởi công văn số 91 của Trường Đại học Ngoại ngữ yêu cầu phải thương thảo hợp đồng nguyên tắc trước khi thông báo cho người học.

Theo các nội dung trên, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông tin tuyển sinh sai nội dung để ảnh hưởng đến quyền lợi người học về Đối tượng học - Thời gian học - Địa điểm học - Kinh phí học.

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội trong buổi làm việc với phóng viên cho rằng việc nhà trường thông báo tuyển sinh là đúng vì "bây giờ không có thông tin tuyển sinh thì ký cái gì (?!)". Ảnh Bảo Nam.

Vấn đề chưa đảm bảo các bước phát hành thông báo tuyển sinh theo Công văn 91 đã yêu cầu là “thương thảo hợp đồng nguyên tắc”, đây là nội dung liên quan giữa hai đơn vị liên kết.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội nghiêm túc xem xét và thực hiện lại các quy trình về thông tin tuyển sinh theo yêu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội ngang nhiên tuyển sinh khi chưa đủ hồ sơ

(GDVN) - Chưa ký hợp đồng nguyên tắc nhưng Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã vội vàng thông tin tuyển sinh khiến nhiều học sinh bất bình mất lòng tin vao nhà trường.

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội không được tiếp nhận hồ sơ, kinh phí của người học theo chương trình liên kết này cho đến khi có đầy đủ hồ sơ về liên kết theo quy định và theo đề nghị của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, Trường Đại học Ngoại  ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã có Văn bản số 220/ĐHNN-ĐTBDNN về việc đề nghị đính chính thông tin tuyển sinh do ông Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng ký gửi Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội với nội dung:

"Bằng văn bản này, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN đề nghị Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đính chính thông tin tại văn bản số 55/TT-TCCĐ của quý trường và không tiếp tục viện dẫn văn bản số 91/ĐHNN-KTC của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN vào trong các thông báo tuyến sinh của quý trường cho đến khi hai đơn vị có những thương thảo và hợp đồng nguyên tắc chính thức…".

Trần Việt