Tuần tới sẽ công bố Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025

22/03/2015 08:07 Nguyễn Hoàng
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc vào ngày 12/3.

Thông tin này được ông Trương Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tại Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XI diễn ra sáng 20/3 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đề án quản lý báo chí nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh hơn. ảnh, internet.

Ngày 19/3, Tổ Biên tập đề án một lần nữa xem xét bổ sung, sửa đổi dự thảo kết luận của Bộ Chính trị. Dự kiến trong tuần tới sẽ có thông báo kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này. Sau đó, Thủ tướng sẽ ban hành quyết định và sẽ triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 trong năm 2015.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, ngay từ tháng 10/2006, Bộ Chính trị khóa X đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch báo chí trong cả nước.

Thời gian qua, báo chí đã có nhiều đóng góp tích cực, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là tiếng nói của Đảng, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, và diễn đàn của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực ấy thì vẫn còn có khuyết điểm ở một số tờ báo, đặc biệt là chưa thể hiện được vai trò là tiếng nói của Đảng, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; chưa bảo đảm thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân.

Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng hơn. 

Nguyễn Hoàng