Vì sao có người nhận lương hưu mỗi tháng hơn 100 triệu đồng?

02/11/2017 06:00 Vũ Phương
(GDVN) - Người nhận lương hưu hơn 100 triệu đồng mỗi tháng có thời điểm đóng Bảo hiểm xã hội ở mức lương 249 triệu đồng/tháng.

Mới đây, thông tin về trường hợp ông T. nhận lương hưu hơn 100  triệu đồng mỗi tháng thu hút sự quan tâm và hiếu kỳ đặc biệt từ dư luận.

Theo đó, trước năm 2010, ông T. là tổng giám đốc một công ty FDI. Sau đó, ông T. làm việc cho một công ty tư vấn toàn cầu.

Được biết, ông T. đóng Bảo hiểm xã hội được 23 năm 3 tháng. Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội trước năm 2007 từ 90 triệu đồng đến gần 250 triệu đồng/tháng.

Sau năm 2007, Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực đã khống chế mức trần, chỉ được đóng đến 20 lần mức lương cơ sở. Tháng cuối trước khi nghỉ hưu ông T. đóng Bảo hiểm xã hội 23 triệu đồng/tháng.

Khi nghỉ hưu vào tháng 4/2015, lương hưu của ông T. nhận hàng tháng đã là 87 triệu đồng.

Đến nay, qua hai lần điều chỉnh, lương hưu của ông T. đã hơn 100 triệu đồng/tháng.

Đây được xem là mức lương hưu kỷ lục và cao nhất tại Việt Nam.

Đồ họa lý giải ông T. nhận lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng. Đồ họa: Vương Fương Anh. 

Trả lời về người nhận lương hưu hơn 100 triệu đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, trường hợp này tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1992 đến năm 2015 với tổng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là 23 năm 3 tháng (279 tháng); tỷ lệ hưởng lương hưu là 62%.

Theo đó, ông T. được hưởng lương hưu cao do mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội toàn bộ quá trình làm việc của người lao động đều theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và luôn đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng ở mức lương rất cao.

Ông T. có 18 năm làm Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam.

Cụ thể, giai đoạn trước ngày 1/1/2007 (ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực thi hành) do pháp luật quy định không khống chế trần tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho nên người lao động này đã được doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội trên nền tiền lương hàng tháng rất cao.

Trong đó có giai đoạn tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cao nhất lên tới 249 triệu đồng.

Đến giai đoạn từ sau ngày 1/1/2017, do Luật Bảo hiểm xã hội có quy định khống chế mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Bởi vậy, người lao động này đóng Bảo hiểm xã hội trên nền tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội dao động thấp nhất là 9 triệu đồng và cao nhất là 23 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên tiếng việc cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Theo quy định của chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, khi tính lương hưu cho những người nghỉ hưu trong năm 2015 thì tiền lương đã đóng Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ quy định cho từng năm đã đóng Bảo hiểm xã hội (trong đó thời điểm trước năm 1995 với hệ số là 4,26; các năm từ năm 1996 trở đi theo hệ số thấp dần).

Do đó, với tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội cả quá trình rất cao như trên chia bình quân cho 279 tháng đóng Bảo hiểm xã hội thì người lao động có mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu là 140.837.530 đồng.

Lương hưu được hưởng = 140.837.530 đồng x 62% = 87.319.268 đồng/tháng.

Qua 2 lần được Nhà nước quy định điều chỉnh lương hưu (năm 2016 tăng 8%, năm 2017 tăng 7,44%), đến nay, mức hưởng lương hưu của trường hợp này là  101.321.000 đồng/tháng. 

Vũ Phương