Video: Công binh Hải quân Nga tập phá mìn trong bể nước

21/01/2013 15:45 Lê Dũng
(GDVN) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày của lực lượng công binh Nga (21/1), các binh sỹ công binh của Lữ đoàn thợ lặn của lính thủy đánh bộ, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đã tiến hành một buổi huấn luyện phá mìn dưới bể nước, mô phỏng các tình huống giải quyết nhiệm vụ mang đặc thủ của lực lượng cồn binh hải quân.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày của lực lượng công binh Nga (21/1), các binh sỹ công binh của Lữ đoàn thợ lặn của lính thủy đánh bộ, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đã tiến hành một buổi huấn luyện phá mìn dưới bể nước, mô phỏng các tình huống giải quyết nhiệm vụ mang đặc thủ của lực lượng cồn binh hải quân.

Lê Dũng