Video: Hoạt động của tên lửa Club-S tàu ngầm, Club-M phòng thủ bờ biển

30/01/2013 14:23 Lê Dũng
(GDVN) - Hoạt động của tên lửa Club-S tàu ngầm, Club-M phòng thủ bờ biển.

Nguyên lý hoạt động của động cơ tên lửa Club:Tên lửa Club- M/Kalibr-M phiên bản phòng thủ bờ biển bố trí trên xe phóng:
Tên lửa Club-S dành cho tàu ngầm:Lê Dũng