Video: Lục đại đồng đường, hơn 600 con cháu cùng về đón Tết

14/02/2013 09:23 Hồng Thủy (Thâm Quyến TV)
(GDVN) - Bà Trương ngồi cho hơn 100 đứa cháu, chắt xếp hàng mừng tuổi bà, mừng tuổi cụ, đồng thời xoa đầu những đứa chút, chít mới ra đời. Hơn 600 người con, cháu, chắt, chút, chít cùng về đón Tết
Lục đại đồng đường


Truyền thông Trung Quốc ngày 13/2 đưa tin, một gia đình 6 thế hệ ở Đài Đông cùng nhau đón tết, thành viên lớn tuổi nhất đã bước sang ngưỡng 96 trong khi thành viên nhỏ tuổi nhất vừa sinh được 15 ngày. Con, cháu, chắt, chút, chít tổng cộng hơn 600 người, bữa cơm năm mới hơn 60 mâm, một cảnh tượng đón tết Nguyên Đán hiếm gặp ở Trung Quốc.

Ngày đầu năm mới, bà Trương ngồi cho hơn 100 đứa cháu, chắt xếp hàng mừng tuổi bà, mừng tuổi cụ, đồng thời xoa đầu những đứa chút, chít mới ra đời. Hơn 600 người con, cháu, chắt, chút, chít cùng về đón Tết, ngay cả bà Trương cũng không thể nhớ hết tên cháu chắt của mình. Một chiếc rạp được dựng lên, bên dưới bày hơn 60 mâm cỗ Tết để đại gia đình 6 thế hệ cùng sum họp.Hồng Thủy (Thâm Quyến TV)