Video: Nga thử nghiệm xe bộ binh mới nâng cấp BMD-4

07/02/2013 10:12 Lê Dũng
(GDVN) - Các kỹ sư và chuyên gia của nhà máy chế tạo cơ khí Kurgan vừa tiến hành thử nghiệm mẫu xe chiến đấu chở bộ binh MMD-4 phiên bản nâng cấp.

Đây là phương tiện hỗ trợ chiến đấu cơ bản được sử dụng nhiều cho lực lượng hàng không vận của quân đội Nga.

Tham gia giám sát cuộc thử nghiệm mới đây của BMD-4 có đại diện của Bộ trưởng quốc phòng Nga là Tư lệnh lực lượng hàng không vận quân đội Nga - Vladimir Shamanov.

Lê Dũng