Video: Những hoạt động gần đây của quân đội Việt Nam

14/01/2013 20:36 Theo QĐND
(GDVN) - Bản tin video của báo Quân đội nhân dân online phản ánh các hoạt động gần đây của lãnh đạo cao cấp của Quân đội Việt Nam tại lớp tập huấn quân sự toàn quân tại Trung tâm huấn luyện/trường bắn Miếu Môn, Sơn Tây, Hà Nội.
Theo QĐND