Video tư liệu về máy bay Tu-22 Blinder, Tu-22M Backfire

27/10/2011 11:27 Lê Dũng (theo Topwar)
(GDVN) - Những thước phim tư liệu về hoạt đông của các oanh tạc cơ Tu-22 Blinder, Tu-22M Backfire của Không quân Liên Xô - nước Nga ngày nay.
Lê Dũng (theo Topwar)