VIDEO: Vụ Bạc Hy Lai, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc lần đầu tiên lên tiếng

26/04/2012 17:57 Hồng Thuỷ - Kiều Oanh
(GDVN) - Cuối năm nay sẽ diễn ra hoạt động chuyển giao quyền lực trong đại hội 18 ĐCS Trung Quốc, Thường vụ Bộ chính trị ĐCS Trung Quốc có 9 nhân vật và đây là trung tâm quyền lực quản lý và điều hành đất nước Trung Quốc nên xung quanh mỗi Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đều có rất nhiều dự đoán, tranh luận, và cũng có nhiều "canh bạc chính trị" - ông Gary Locke chia sẻ.
Hồng Thuỷ - Kiều Oanh