VietinBank đáp ứng nhu cầu vốn cho mọi phân khúc khách hàng

22/08/2016 15:13 Nguyên Thảo
(GDVN) - VietinBank luôn đáp ứng tối đa, kịp thời mọi nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi phân khúc khàng hàng với lãi suất hợp lý...

Với triết lý kinh doanh “Sự thành công của khách hàng là sự thành công của VietinBank”, VietinBank luôn đáp ứng tối đa, kịp thời mọi nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp ở mọi phân khúc khàng hàng với lãi suất hợp lý...

Đáp ứng nhu cầu mọi phân khúc khách hàng

Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của doanh nghiệp và diễn biến thị trường tài chính, VietinBank đã có sự điều hành lãi suất linh hoạt, đáp ứng kịp thời, tối ưu nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

VietinBank là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước như: Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế, hướng dẫn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, cho vay hỗ trợ đầu tư dự án nhà ở theo TT11-NHNN, cho vay đối với lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp…

Song song với việc nhanh chóng triển khai có hiệu quả các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ, VietinBank cũng chủ động xây dựng các chương trình ưu đãi tín dụng hướng tới cộng đồng doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ, toàn diện các nhu cầu vốn cũng như nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng của các doanh nghiệp.

Khách hàng thuộc tất cả các phân khúc: Khách hàng doanh nghiệp lớn, Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, KHDN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI… đều được VietinBank cung cấp các sản phẩm phù hợp.

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay VND tiêu biểu là “Ưu đãi lãi suất kỳ hạn dưới 1 tháng” dành cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn VND kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng có mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 4,5%.

Chương trình “Tiếp sức thành công dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn” và “Tiếp sức thành công dành cho KHDN vừa và nhỏ” dành cho các khách hàng thân thiết của hệ thống VietinBank với mức ưu đãi lãi suất ngắn hạn thấp nhất chỉ từ 5,5%/năm và mức lãi suất trung dài hạn thấp nhất 8%/năm.

“Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp FDI” là chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp FDI có nhu cầu vay vốn ngắn hạn/trung dài hạn bằng VND/USD với mức lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 5%/năm khi vay bằng VND và 1,8%/năm vay bằng USD. Lãi suất cho vay trung dài hạn của Chương trình từ 7,5%/năm (VND) và 3,5%/năm (USD)… 

Cung cấp vốn với mức lãi suất thấp nhất

Với sự nỗ lực không ngừng, VietinBank đã triển khai thành công nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như chương trình “Kết nối Khách hàng tiềm năng 2016” với mức lãi suất đặc biệt dành cho các khách hàng lần đầu tiên quan hệ tín dụng với VietinBank.

Doanh nghiệp tham gia Chương trình này có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ngắn hạn thấp nhất 5%/năm và mức lãi suất trung dài hạn thấp nhất 7,5%/năm.

Bên cạnh những chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh thông thường, VietinBank cũng xây dựng nhiều chương trình đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng vào thời điểm tuần đầu của các tháng như “Tuần lễ vàng SME” dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, với mức lãi suất tối thiểu chỉ từ 5,5%.

Tính đến ngày 31/5/2016, các chương trình ưu đãi lãi suất đã giải ngân 326.560 tỷ đồng, chiếm tới hơn 82% giải ngân toàn hàng của phân khúc khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank.

Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngày 31/5/2016 đạt gần 210.749 tỷ đồng, chiếm gần 45% dư nợ toàn hàng, thu hút tới 3.104 khách hàng doanh nghiệp mới về quan hệ tín dụng tại VietinBank.

Nguyên Thảo