VietinBank hỗ trợ lãi suất cho vay nhiều lĩnh vực

10/07/2017 09:39 Trúc Diệp
(GDVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, VietinBank tiếp tục điều hành lãi suất chủ động, linh hoạt, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục điều hành lãi suất chủ động, linh hoạt, bám sát định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để xây dựng và triển khai tích cực, có kết quả các giải pháp của ngân hàng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân, tập trung tín dụng cho những lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đi đôi với tăng trưởng tín dụng tích cực, hiệu quả, VietinBank tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ổn định, phát triển các dịch vụ ngân hàng nhiều tiện ích, cải cách mạnh mẽ các điều kiện, thủ tục tín dụng và dịch vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng thuận tiện, phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

VietinBank cho vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm 2017 và thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, tốt nhất cho doanh nghiệp, cá nhân, tập trung hỗ trợ mạnh hơn nữa đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu điều hành Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Cụ thể:

- Kể từ ngày 10/7/2017, VietinBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND về mức tối đa 6,5%/năm đối với nhu cầu vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ:

Phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh, dự án khả thi, hiệu quả; doanh nghiệp áp dụng các sáng kiến mới vào nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi đối với những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, lành mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, ưu tiên những doanh nghiệp, cá nhân sử dụng toàn diện các sản phẩm dịch vụ của VietinBank.

Trúc Diệp