Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật

29/03/2012 13:36
Trịnh Tuân
(GDVN) - Với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, tất cả cán bộ, công nhân viên trung tâm huấn luyện 125 Vĩnh Phúc của Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn thực hiện tốt việc bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, từ những khẩu DKZ cho đến những chiếc xe bọc thép BTR, BMP, xe tăng T54, T55, T62, radar, tên lửa, đảm bảo cho chúng luôn được vận hành một cách trơn tru, đáp ứng được các yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng phục vụ chiến đấu bất cứ lúc nào.
>> Cùng 1 chủ đề, cùng một địa điểm
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 1
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 2
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 3
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 4
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 5
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 6
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 7
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 8
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 9
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 10
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 11
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 12
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 13
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 14
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 15
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 16
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 17
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 18
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 19
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 20
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 21
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 22
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 23
Xe bọc thép BMP, BTR và vũ khí Việt Nam tại trung tâm huấn luyện kỹ thuật ảnh 24
Trịnh Tuân