Xem cảnh tượng máy bay riêng của Gaddafi bị phá hủy

29/08/2011 11:55 Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Máy bay riêng của đại tá Gaddafi bị tịch thu, phá hủy ở thủ đô Tripoli.
Máy bay riêng của đại tá Gaddafi bị tịch thu, phá hủy ở sân bay Tripoli
Máy bay riêng của đại tá Gaddafi bị tịch thu, phá hủy ở sân bay Tripoli
Máy bay riêng của đại tá Gaddafi bị tịch thu, phá hủy ở sân bay Tripoli
Máy bay riêng của đại tá Gaddafi bị tịch thu, phá hủy ở sân bay Tripoli
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)