Xem khinh hạm tên lửa mới nhất của Hải quân Hoàng gia Ma Rốc

11/09/2011 10:55 Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil, Damen)
(GDVN) - Khu trục hạm tên lửa TARIK BEN ZIAD (số hiệu 613) là một trong những chiến hạm hiện đại nhất có trong biên chế của Hải quân Hoàng gia Ma Rốc.
Khinh hạm TARIK BEN ZIAD (số hiệu 613) là sản phẩm của tập đoàn đóng tàu DAMEN của Hà Lan nghiên cứu và chế tạo.
TARIK BEN ZIAD 631 có lượng choán nước 2335 tấn
TARIK BEN ZIAD 631 tầm hoạt động: 4000 hải lý
Kích thước 105 m x 13 m
TARIK BEN ZIAD 631
TARIK BEN ZIAD 631
TARIK BEN ZIAD 631
TARIK BEN ZIAD 631
TARIK BEN ZIAD 631
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil, Damen)