Xem Không quân Trung Quốc xử lý bom mìn thối

20/12/2011 10:12 Trịnh Xuân Tuân (theo news.cn)
(GDVN) - Dưới đây là những hình ảnh về việc xử lý bom đạn đã hết hạn sử dụng và các bom đạn còn sót lại từ thời chiến của một đơn vị không quân Trung Quốc.

Trịnh Xuân Tuân (theo news.cn)