Xem lễ tốt nghiệm trang trọng của học viên sỹ quan Quân đội Ai Len

11/03/2012 15:29
(GDVN) - Ngày 8/3/2012 vừa qua, các học viên sỹ quan của khoá huấn luyện thứ 87 của đại học quân sự quốc phòng Malta đã tham gia vào lễ bế giảng quang trọng, đồng thời chính thức được trao bằng tốt nghiệp, công nhận là những sỹ quan chỉ huy trong quân đội Ai Len.