Xem lính Tiểu đoàn 2, Lục quân Anh tập chiến thuật

27/02/2012 06:05 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện của các binh sỹ thuộc biên chế của Tiểu đoàn bộ binh số 2 của Lục quân Anh thời gian gần đây.
Lê Mai (tổng hợp)