Xem lính trinh sát của Lục quân Hà Lan

21/02/2012 14:05 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh về các binh sỹ và phương tiện cơ giới, kỹ thuật của các phân đội trinh sát thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 43 trong cuooch tập trận Falcon Recce từ ngày 13 đến ngày 16/2/2012.
Lê Mai (theo Mil)