Xem lữ đoàn pháo của Nga tập trận bắn đạn thật

31/08/2011 14:27 Quân Cơ
(GDVN) - Mới đây, một lữ đoàn pháo của Quân khu phía tây của Nga đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật có sử dụng nhiều loại hỏa lực hạng nặng khác nhau.
Mới đây, một lữ đoàn pháo của Quân khu phía tây của Nga đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật có sử dụng nhiều loại hỏa lực hạng nặng khác nhau.
Các phóng viên của một số cơ quan truyền thông Nga cũng đã được tham dự để ghi hình, đưa tin.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Lữ đoàn pháo, Quân khu phía tây của Nga tập trận bắn đạn thật.
Quân Cơ