Xem máy bay A-10 Thunderbolt II và B2 của Mỹ tiếp dầu trên không

13/05/2012 10:05 Bá Quang (Theo mil)
(GDVN) - Tiếp dầu trên không là một trong những hoạt động bảo đảm thường xuyên của tác chiến trên không hiện đại, có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc nhanh chóng chuyển quân đội và thiết bị trong cự ly trung bình và xa. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cảnh tiếp dầu trên không của máy bay A-10 Thunderbolt II và B2 tiếp dầu trên không từ máy bay chở dầu K-135 trong những ngày gần đây.
A-10 Thunderbolt II bắn pháo sáng trước khi tiếp nhận nhiên liệu từ máy bay chở dầu KC-135 ở miền nam Idaho.
Máy bay A-10 Thunderbolt II và KC-135 thực hiện tiếp nhiên liệu.
Hai máy bay A-10 khởi hành sau khi được tiếp nhiên liệu từ máy bay chở dầu KC-135.
Máy bay ném bom B-2 tiếp dầu trên không từ máy bay chở dầu KC-135R tại căn cứ Không quân Whiteman.

Bá Quang (Theo mil)