Xem Phi đội Thiên thần xanh - Hải quân Mỹ trình diễn tại Florida

18/07/2012 06:44 Trịnh Tuân (nguồn: navy.mil)
(GDVN) - Ngày 12 tháng 7 năm 2012, tại Florida, Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) của Hải quân Mỹ đã thực hiện những màn trình diễn ngoạn mục trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lực lượng Hàng không Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Dưới đây là một số hình ảnh.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Phi đội Thiên thần xanh (Blue Angels) – Hải quân Hoa Kỳ.
Trịnh Tuân (nguồn: navy.mil)