Xem xe tăng, xe bọc thép Nga rầm rập vượt sông

13/08/2012 10:33 Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Mới đây, 200 binh sĩ cùng các xe tăng, xe bọc thép của Nga đã tham gia vào một cuộc diễn tập vượt sông ở khu vực Primorsky. Dưới đây là một số hình ảnh.
Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện cho các binh sĩ phương pháp cách thức vượt sông và xử lý các tình huống xảy ra.
Cuộc diễn tập nằm trong chương trình huấn luyện và đào tạo thường niên của quân đội Nga.
Giao nhiệm vụ trước khi thực hiện cuộc diễn tập.
Các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng trước khi cùng xe tăng, xe bọc thép của mình vượt sông.
Mặt nạ phòng hóa cũng được sử dụng cho nhiệm vụ vượt sông.
Mặt nạ phòng hóa cũng được sử dụng cho nhiệm vụ vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Xe tăng, xe bọc thép Nga diễn tập vượt sông.
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)