Xúc động ngắm bút tích quí hiếm của Bác Hồ (P3)

18/05/2012 14:13 Hoàng Lâm (Ảnh: Tư liệu)
(GDVN) - Sau mỗi nét chữ của Bác Hồ luôn chứa đựng trong đó một tâm hồn, một cốt cách lớn của một bậc vĩ nhân của thế giới và người cha già của dân tộc Việt.
Bút tích của Bác trong bức thư gửi động viên tinh thần làm việc của các cán bộ công nhân mỏ Lào Cai năm 1959
Những nét bút của Bác viết về ông Lê Đình Cao, Kiều bào Tân Thế giới có tinh thần đóng góp xây dựng quê hương năm 1964
Bút tích của Bác Hồ trong thời kỳ Hiệp định Giơ-Ne-Vơ năm 1954
Bút tích của Bác trong bức thư Bác gửi nhà thơ Huy Cận cám ơn khi Người đọc xong tập thơ năm 1963
Bức thư Bác gửi thiếu nhi Liên Xô năm 1961
Bút tích ghi cảm tưởng của Bác trong sổ vàng điện Kremli trong chuyến đi sang thăm Liên Xô năm 13/7/1955
Bút tích của Bác Hồ tại sổ vàng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam ngày 20/1/1960
Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào về việc mua báo Người cùng khổ (Le Paria), 28/5/1923
Bút tích Bác Hồ gửi cảm ơn đồng bào về việc đã nhận được bộ truyện Tây Du Ký ngày 27/11/1922
Bút tích trong bức thư Bác Hồ gửi các chiến sĩ Bình dân học vụ tháng 8/1948 về việc diệt giặc dốt 

Hoàng Lâm (Ảnh: Tư liệu)