Xung đột sắc tộc nghiêm trọng ở Lebanon, quân đội đưa vũ khí, xe bọc thép vào cuộc

24/08/2012 11:01 Lê Mai (Nguồn: AP,AFP)
(GDVN) - Cuộc nội chiến tang tóc đang diễn ra tại nước láng giềng Syria hiện đang tạo ra hậu quả nghiêm trọng ngai tại Lebanon. Khởi phát từ hai tộc người Sunni Hồi giáo (với quan điểm ủng hộ việc lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad (người gốc Alawites)) và giáo phái Alawites (với quan điểm bảo vệ chế độ của ông Bashar al-Assad tại Syria) ở khu vực Bab al-Tebbaneh, nơi có đông người Sunni sinh sống nằm ở phía Bắc Tripoli, Lebanon. Tính từ đầu tháng 6/2012 tới nay, ít nhất đã có gần 20 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang. Quân đội chính phủ Lebanon đã phải điều động binh sỹ, vũ khí và xe bọc thép đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.
Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.
Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Các tay súng người Sunni
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Các tay súng người Sunni đang bắn nhau với lực lượng của phái Alawites
Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.
Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.
Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Quân đội chính phủ Lebanon điều động lực lượng đến Bab al-Tebbaneh để giải quyết và kiểm soát tình hình.

Lê Mai (Nguồn: AP,AFP)