Tuyển sinh 2012: Chỉ tiêu vào Học viện Ngoại giao, ĐH CN Quảng Ninh

29/02/2012 08:42 Theo VTC News
Học viện Ngoại giao tuyển 450 chỉ tiêu, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu. Đặc biệt, cả hai trường đều tuyển sinh khối thi A1.
hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Học viện Ngoại giao:

Năm 2012, Học viện Ngoại giao tuyển sinh khối A cho ba chuyên ngành là ngành Chính trị quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế.

HV Ngoại giao tuyển 450 chỉ tiêu ĐH, đào tạo các chuyên ngành: Chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế.

Học viện Ngoại giao tuyển khối A1 cho ngành Chính trị quốc tế, ngoài những khối D1, D3 như các năm và khối A bổ sung của năm nay.

Cách tính điểm vào trường năm nay có thay đổi, các khối thi vào trường có một điểm chuẩn chung, sau đó thí sinh sẽ được xếp theo ngành lựa chọn. Nếu không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được xếp vào ngành có đủ điểm tiếp theo đó.

Một điểm mới trong chương trình giảng dạy năm nay là Học viện Ngoại giao có đào tạo song bằng. Sau 1-2 năm, những sinh viên có đủ năng lực có thể học thêm ngành thứ hai. Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ có hai bằng do Học viện cấp.

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh:

Năm nay trường tuyển 1.000 chỉ tiêu hệ ĐH chính quy, hệ CĐ là 1.300 chỉ tiêu. Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề 500 chỉ tiêu.

Tuyển sinh trong cả nước, thời gian nhận hồ sơ ĐKDT và ngày thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm trúng tuyển: Chung các ngành

Thông tin cụ thể vào các ngành đào tạo hệ đại học như sau:


TT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối
thi

1

Kế toán

D340301

A, A1

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D510303

A

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 04 chuyên ngành)

D510301

A


- Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử
- Công nghệ kỹ thuật điện
- Công nghệ cơ điện mỏ
- Công nghệ cơ điện tuyển khoáng4

Kỹ thuật mỏ (gồm 2 chuyên ngành)

D520601

A


- Kỹ thuật mỏ hầm lò
- Kỹ thuật mỏ lộ thiên5

Kỹ thuật tuyển khoáng

D520607

A

Trình độ cao đẳng: Hệ chính quy (thời gian đào tạo 3 năm); phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức xét tuyển; vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; điểm xét tuyển: Chung các ngành.

TT

Các ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

1

Kế toán

C340301

A, A1, D1

2

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 05 chuyên ngành)

C510301

A


- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện
- Cơ điện mỏ
- Cơ điện tuyển khoáng
- Máy và thiết bị mỏ4

Công nghệ kỹ thuật trắc địa (gồm 02 chuyên ngành)

C515902

A


- Trắc địa mỏ
- Trắc địa công trình5

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

A

6

Công nghệ kỹ thuật mỏ ( gồm 02 chuyên ngành: Khai thác mỏ hầm lò, Khai thác mỏ lộ thiên )

C511001

A

7

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A

8

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A

9

Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A

10

Công nghệ tuyển khoáng

C511002

A

11

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1

Theo VTC News