Xuân ấm nghĩa tình Dầu khí

Xuân ấm nghĩa tình Dầu khí
GDVN- Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, “Nghĩa tình” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong hệ giá trị Văn hóa Petrovietnam.