9 tháng đầu năm, 6.742 doanh nghiệp phá sản

9 tháng đầu năm, 6.742 doanh nghiệp phá sản
(GDVN) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2013 cả nước có 6.742 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2012.