Trường Lê Hồng Phong cho thuê đất công trái phép thu lợi hơn 3,1 tỷ đồng

28/06/2019 06:55
Hưng Long
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được xác định chịu trách nhiệm trong việc cho thuê tài sản công để thu lợi số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Bán tài sản nhà nước nhưng không nộp về ngân sách theo quy định

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận số 08/KL-TTTP-P3 ngày 03/6/2019 và kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý một số vấn đề liên quan đến sai phạm xảy ra tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong do cô Nguyễn Thị Yến Trinh làm Hiệu trưởng.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. (Ảnh: H.L) ảnh 1
Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. (Ảnh: H.L)

Trường chuyên Lê Hồng Phong được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về chuyển giao tài sản nhà nước quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Trường thành lập Hội đồng thanh lý và tổ chức bán thanh lý tài sản nộp ngân sách thành phố theo quy định.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đã bán thanh lý tài sản không cần dùng với số tiền 25,5 triệu đồng đơn vị theo dõi, hạch toán vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

Kết luận của Thanh tra Thành phố khẳng định việc này là thực hiện sai theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển giao tài sản nhà nước cho Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Tại Điều 1 của Quyết định 1357/QĐ-UBND có nêu rõ: “… Đối với danh mục tài sản không cần dùng, tồn đọng, chờ thanh lý (danh mục đính kèm): Giao Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, xác định giá trị tài sản, tổ chức bán thanh lý tài sản, thu tiền nộp ngân sách thành phố theo quy định”.

Đối với giá trị tài sản (nhà, đất, trang thiết bị) được chuyển giao cho Trường quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, kế toán chưa hạch toán ghi tăng giá trị tài sản trên sổ kế toán số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Trường Trung học phổ thông  chuyên Lê Hồng Phong còn thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đối với các khoản chi thuê xe đưa rước học sinh, cung cấp suất ăn cho học sinh, dạy môn Toán, khoa học bằng tiếng Anh, với số tiền hơn 822 triệu đồng nhưng không có hóa đơn của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Thanh tra Thành phố nhận thấy việc này là thực hiện không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.

Cho thuê tài sản công nhưng không báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra tại 8 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Qua kiểm tra đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thanh tra Thành phố nhận thấy nhà trường ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao, cho thuê sân bóng đá, cho thuê lắp đặt máy ATM nhưng không có văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thanh tra Thành phố xác định việc làm này là không đúng quy định tại Điều 16, Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (hiện  nay được thay thế bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017); tổng số tiền Trường đã thu là hơn 5,3 tỷ đồng.

Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho bà Yến Trinh nghỉ việc ảnh 2
Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho bà Yến Trinh nghỉ việc

Theo Văn bản số 230/CV-THPTChLHP ngày 26/12/2018 của Trường chuyên Lê Hồng Phong thì trong số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, Trường đã thực hiện chi hoạt động (chi phí trực tiếp) hơn 1 tỷ đồng, chi nộp thuế trên 497 triệu đồng, trích lập các quỹ hơn 2,3 tỷ đồng (trong đó: quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 1 tỷ đồng, quỹ khen thưởng trên 290 triệu đồng, quỹ phúc lợi hơn 408 triệu đồng).

Nhà trường đã bổ sung nguồn kinh phí hoạt động hơn 781 triệu đồng, trích nguồn cải cách tiền lương hơn 568 triệu đồng và trích lập khấu hao tài sản cố định trên 98 triệu đồng.

Thanh tra Thành phố nhận thấy, số tiền chi nộp thuế và trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là các khoản chi phù hợp nên số tiền cho thuê mặt bằng, sử dụng nhà, đất không đúng quy định còn lại là hơn 3,1 tỷ đồng.

Thu hồi tiền chi sai quy định và kiến nghị xử lý tiền cho thuê đất công trái phép

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận và kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan đến Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Theo đó, về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong bán thanh lý tài sản không cần dùng số tiền 25.500.000 đồng nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước là không đúng theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao tài sản nhà nước quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Trường chuyên Lê Hồng Phong còn thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe đưa rước học sinh, cung cấp suất ăn cho học sinh, dạy môn Toán, khoa học bằng tiếng Anh với tổng số tiền hơn 822 triệu đồng nhưng không có hóa đơn của các đơn vị cung cấp dịch vụ, là không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định, số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Thanh tra Thành phố kết luận trách nhiệm trên thuộc về Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Đối với công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc thì việc Trường chuyên Lê Hồng Phong ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá là không đúng quy định tại Điều 16, Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Số tiền thu được sau khi trừ các khoản chi nộp thuế và trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, số tiền còn lại là hơn 3,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thời kỳ có liên quan.

Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường chuyên Lê Hồng Phong chấm dứt các hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên kết, quản lý và sử dụng tài sản, trụ sở làm việc theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường chuyên Lê Hồng Phong nộp số tiền thu được từ việc bán thanh lý tài sản (trang thiết bị) vào ngân sách nhà nước theo kết luận thanh tra.

Thanh tra Thành phố còn giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hạch toán kế toán, ghi tăng giá trị tài sản (nhà, đất, trang thiết bị) đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo đúng quy định.

Giao Sở Tài chính có ý kiến về việc xử lý đối với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng mà Trường chuyên Lê Hồng Phong ký các hợp đồng cho thuê phòng học, nhà thi đấu thể dục thể thao, sân bóng đá không đúng quy định theo kết luận thanh tra, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Hưng Long