Học trường công lập, có gì không tốt?

Học trường công lập, có gì không tốt?
(GDVN) - Hệ thống trường công vẫn là sự lựa chọn số một và phổ biến của học sinh, phụ huynh cả nước. Chỉ có một số ít học sinh... mới chọn học trường tư.