3 tháng chứ mấy

09/08/2012 15:46 TL (st)
(GDVN) - Mùa đông thì cũng chỉ 3 tháng chứ mấy...
TL (st)