Bàn là cứ ngỡ điện thoại

02/07/2012 13:49 st
(GDVN) -Một hôm một nhân viên tới chỗ làm với hai tai bị băng. 

Ông chủ của anh ta hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.

- Hôm qua lúc tôi đang là áo sơ mi thì chuông điện thoại reo, tôi đã trả lời điện thoại bằng cái bàn là thay vì cái điện thoại!

- Rồi, ông chủ nói, điều đó giải thích về một cái tai, nhưng còn tai bên kia?

- Họ gọi lại.

st