Bệnh nghề nghiệp

(Sưu tầm)
(GDVN) - Một anh chàng làm nghề MC, dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ.
- Xin giới thiệu với ba mẹ...

Ngừng một lát ra chiều lấy hơi và thu hút 4 con mắt của bố mẹ đang rất chăm chú, anh chàng nói tiếp:

Vâng, thưa bố mẹ, đây là T, bạn gái con, 20 tuổi, thư kí một công ti nước ngoài, tính tình hòa nhã và nấu ăn rất ngon. Xin bố mẹ cho một tràng pháo tay!
(Sưu tầm)
Đang tải tin...