Biết mặc mảnh nào?

30/06/2012 14:01 st
(GDVN) -Trong trại hè, ban tổ chức thông báo:

-Các cô chỉ được mặc đồ tắm 1 mảnh, không được mặc đồ tắm 2 mảnh.

Có một cô email lại hỏi: "Vậy thì ban tổ chức muốn tôi mặc mảnh trên hay mảnh dưới?".

st