Bố con nhà "bợm" nhậu

19/04/2012 13:14 TV (st)
(GDVN) - Tại một bàn có 2 "bợm" đang ngồi nhậu.
Một "bợm" hỏi: - Thế mày ở đâu? - Tao ở sống ở TP Vinh! - Ồ, tao cũng thế, đồng hương, làm ly! Một lúc sau: - Mày ở phường nào? - Tao ở phường Lê Lợi. - Ái dà, tao củng ở Lê Lợi. Lại cùng phường, làm ly nữa! Một lúc sau nữa: - Thế mày ở đường gì? - Tao á? Ở đường Nguyễn thị Minh Khai! - Ối giời ơi, tao cung ở đường đó. Làm ly giao lưu đi! Lại một lúc sau: - Mày ở số nhà mấy? - Tao ở số 132. - Lại thế, tao cũng ở 132. Làm ly nữa. Một người ngồi gần đó ngạc nhiên hỏi bạn cùng bàn: - Mày nghe hai tên đó nói không? Sao lại cùng số nhà mà ra đây mới biết nhau? - Thì vậy, hai bố con đấy, say quá biết gì nữa đâu.
TV (st)