Bố con nhà "bợm" nhậu

19/04/2012 13:14 TV (st)
(GDVN) - Tại một bàn có 2 "bợm" đang ngồi nhậu.

Một "bợm" hỏi:
- Thế mày ở đâu?
- Tao ở sống ở TP Vinh!
- Ồ, tao cũng thế, đồng hương, làm ly!


Một lúc sau:
- Mày ở phường nào?
- Tao ở phường Lê Lợi.
- Ái dà, tao củng ở Lê Lợi. Lại cùng phường, làm ly nữa!


Một lúc sau nữa:
- Thế mày ở đường gì?
- Tao á? Ở đường Nguyễn thị Minh Khai!
- Ối giời ơi, tao cung ở đường đó. Làm ly giao lưu đi!


Lại một lúc sau:
- Mày ở số nhà mấy?
- Tao ở số 132.
- Lại thế, tao cũng ở 132. Làm ly nữa.


Một người ngồi gần đó ngạc nhiên hỏi bạn cùng bàn:
- Mày nghe hai tên đó nói không? Sao lại cùng số nhà mà ra đây mới biết nhau?
- Thì vậy, hai bố con đấy, say quá biết gì nữa đâu.
TV (st)