Bố vợ và con rể

07/10/2012 10:40 TL (st)
(GDVN) -Hai người bạn ngồi hàn huyên tâm sự với nhau ngoài quán nhậu. 

Một anh hỏi: "Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?".

- Rất tốt! Tôi với ông ấy khá hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.

- Lần nào vậy?

- Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói làm thế vì rất thương tôi. Thế mà tôi lại không tin.

TL (st)